+38 (050) 949 54 88

Блок 5. Особливості бухгалтерського обліку інтелектуальної власності.

22 Жов 2021
14:00 - 15:20

Блок 5. Особливості бухгалтерського обліку інтелектуальної власності.

  • Визнання в обліку нематеріальних активів: поняття та ідентифікація нематеріального активу, коли нематеріальний актив не визнається.
  • Види нематеріальних активів. Особливості визначення первісної вартості нематеріального активу в залежності від його виду та способу отримання.
  • Подальший облік нематеріальних активів після первісного визнання. Умови переоцінки в обліку НМА та відображення за справедливою вартістю.
  • Документування операцій з нематеріальними активами, інвентаризація нематеріальних активів.
  • Відмінності в обліку нематеріальних активів між П(С)БО 8 та МСБО 38.
  • Амортизація нематеріальних активів: особливості визначення термінів використання НМА, метод амортизації, ліквідаційна вартість.
  • Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з роялті, доходів та витрат у вигляді роялті.
  • Спірні моменти, що виникають відносно обліку НМА при перевірках контролюючих органів.